Πίνακας διατροφής HE Τροφή για σκύλους

Βάρος του σκύλου: Από κουτάβι σε έφηβο σκύλο
(έως 7-8 μηνών)
Από έφηβο σε ενήλικο σκύλο
(έως 16 μηνών)
Ενήλικος σκύλος: Κυοφορούσες, θηλάζουσες σκύλες και
ργαζόμενοι σκύλοι
χιλιόγραμμα: μηνιαία μείωση ποσότητας από κουτάβι
σε έφηβο
μηνιαία μείωση ποσότητας από έφηβο
σε ενήλικο
1 → 5 42 → 31 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
31 → 20 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
20 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
Ανάλογα με την ανάγκη του σκύλου:
2 – 4 φορές την ημέρα
5 → 10 32 → 23 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
23 → 15 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
15 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
10 → 20 26 → 19 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
19 → 12 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
12 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
20 → 30 23 → 17 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
17 → 11 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
11 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
30 → 40 22 → 16 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
16 → 10 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
10 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
40 → 50 15 → 9 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
9 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
50 → 90 8 γραμμάρια
ανά κιλό σωματικού βάρους
Να μοιραστούν τα συνολικά γραμμάρια
σε 4 γεύματα ημερησίως.
Να μοιραστούν τα συνολικά γραμμάρια
σε 3 γεύματα ημερησίως.
Να μοιραστούν τα συνολικά γραμμάρια
σε 2 γεύματα ημερησίως.

Οι άνω αναφερόμενες ποσότητες βασίζονται στις μέσες διατροφικές ανάγκες των σκύλων σε σχέση με την θρεπτική αξία της Farm Food HE η οποία μετράται πρακτικά.Παραδείγματα υπολογισμού:

Μικρόσωμες φυλές: ένα κουτάβι 5 μηνών και βάρους 4 κιλών

Δείτε στο πίνακα διατροφής της Farm Food HE (δεύτερη στήλη) στα 42 – 31 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Ένα κουτάβι το οποίο ανήκει τώρα στην κατηγορία βάρους 1 έως 5 κιλών στην ηλικία 5 εβδομάδων θα είχε ξεκινήσει με 42 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους και μειώνει κατά την περίοδο των 7 μηνών σταδιακά την τροφή Farm Food HE σε 31 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους.

Τι επιτρέπεται να τρώει το εν λόγω κουτάβι: 42-31 = 11 γραμμάρια τα οποία μειώνονται σταδιακά σε χρονικό διάστημα 7 μηνών. Διαιρέστε 11 γραμμάρια/7 = 1,6 γραμμάρια. Κάθε μήνα αφαιρέστε 1,6 γραμμάρια από τα 42 γραμμάρια. Για την ηλικία των 5 μηνών ισχύει: 42 γραμμάρια – 8 γραμμάρια (1,6 γραμμάρια x 5 μήνες) = 34 γραμμάρια x 4 κιλά σωματικού βάρους = 136 γραμμάρια Farm Food HE την ημέρα, μοιρασμένα σε 4 γεύματα. Τότε δίνετε 34 γραμμάρια Farm Food HE ανά γεύμα.

Μεγαλόσωμες φυλές: ένα κουτάβι 5 μηνών και βάρους 15 κιλών

Συμβουλευτείτε τον πίνακα διατροφής της Farm Food HE (δεύτερη στήλη) στα 26 – 19 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Ένα κουτάβι το οποίο ανήκει τώρα στην κατηγορία βάρους 10 έως 20 κιλών στην ηλικία των 6 εβδομάδων θα είχε ξεκινήσει με 26 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους και μειώνει κατά την περίοδο των 8 μηνών σταδιακά την τροφή Farm Food HE σε 19 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Η μείωση στο χρονικό διάστημα των 8 μηνών έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι μεγαλόσωμες φυλές αναλογικά μπαίνουν στην εφηβεία πιο αργά.

Τι επιτρέπεται να τρώει το εν λόγω κουτάβι: 26-19 = 7 γραμμάρια τα οποία μειώνονται σταδιακά σε χρονικό διάστημα 8 μηνών. Διαιρέστε 7 γραμμάρια/8 = 0,9 γραμμάρια. Κάθε μήνα αφαιρέστε 0,9 γραμμάρια από τα 26 γραμμάρια. Για την ηλικία των 5 μηνών ισχύει: 26 γραμμάρια – 4,5 γραμμάρια (0,9 γραμμάρια x 5 μήνες) = 21,5 γραμμάρια x 15 κιλά σωματικού βάρους = 323 γραμμάρια Farm Food HE την ημέρα, μοιρασμένο σε 4 γεύματα. Άρα δίνετε 81 γραμμάρια Farm Food HE ανά γεύμα.

Ένας έφηβος σκύλος 12 μηνών και βάρους 22 κιλών

Συμβουλευτείτε τον πίνακα διατροφής της Farm Food HE (τρίτη στήλη) στα 17-11 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Ένας έφηβος σκύλος στην κατηγορία βάρους από 20 έως 30 κιλά ξεκινάει από 17 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους και μειώνει την τροφή Farm Food HE έως την ηλικία των 16 μηνών σε 11 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους.

Τι επιτρέπεται να τρώει ο εν λόγω έφηβος σκύλος: 17-11 = 6 γραμμάρια τα οποία μειώνονται σταδιακά σε χρονικό διάστημα 8 μηνών. Διαιρέστε 6 γραμμάρια/8 = 0,75 γραμμάρια. Κάθε μήνα αφαιρέστε 0,75 γραμμάρια από τα 17 γραμμάρια. Για την ηλικία των 12 μηνών ισχύει: 17 γραμμάρια – 3 γραμμάρια (0,75 γραμμάρια x 4 μήνες) = 14 γραμμάρια x 22 κιλά σωματικού βάρους = 308 γραμμάρια Farm Food HE την ημέρα, μοιρασμένα σε 3 γεύματα. Άρα δίνετε περίπου 103 γραμμάρια Farm Food HE ανά γεύμα.

Ένας ενήλικος σκύλος βάρους 25 κιλών

Συμβουλευτείτε τον πίνακα διατροφής της Farm Food HE (τέταρτη στήλη) στα 11 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Ένας ενήλικος σκύλος στην κατηγορία βάρους από 20 έως 30 κιλά παίρνει 11 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Τι επιτρέπεται να τρώει ο εν λόγω ενήλικος σκύλος: Δίνετε 11 γραμμάρια x 25 κιλά = 275 γραμμάρια Farm Food HE την ημέρα, μοιρασμένα σε 2 γεύματα. Άρα δίνετε 137,5 γραμμάρια Farm Food HE ανά γεύμα.

Συνιστώμενο ημερήσιο ποσό

Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ποσότητα φαγητού που προτείνουμε για την ηλικία και το βάρος του σκύλου σας, με βάση τις 4 τροφές. Ορίστε την ποσότητα της τροφής «με το μάτι». Μην αποκλίνετε περισσότερο από 25% από αυτές τις ποσότητες.

γραμμάρια
γραμμάρια